Veere Dronk

Het Badhuis

 

Het Badhuis

Badhuisweg 21
4357 AV Domburg

 

Een café c.q. koffiehuis aan wat nu Badhuisweg 21 te Domburg is - een voorloper van Het Badpaviljoen.

Geschiedenis

1837
Anthoni Steijn

In 1837 wordt het Badhuis aan wat nu de Badhuisweg in Domburg is geopend. Het Badhuis kwam mede tot stand door een gift van koning Willem I en door bijdragen van onderscheidene Middelburgers. In de Zeeuwsche Volksalmanak van het jaar 1843 wordt het Badhuis als volgt beschreven: "Het gebouw bestaat uit eene groote zaal, hebbende aan de zuidzijde eene kamer, ingerigt voor warme zeebaden, benevens eene kamer voor den hofmeester; aan de noordzijde is een vertrek alleen bestemd voor zwakke of vermoeide badgebruikers." Genoemde hofmeester was Anthoni Steijn, herbergier van De Witte Leeuw, die de gasten in de periode 1837-1846 van koffie, thee of een alcoholische versnapering voorzag. In 1888 wordt het Badhuis afgebroken en op die plaats opent een jaar later Het Badpaviljoen.

Foto's


Naamgeving

In eerste instantie was het Badhuis ook de naam, maar dat werd al snel veranderd in Het Badpaviljoen.

Bijzonderheden

Mooie verhalen

Externe links

Bronnen