Veere Dronk

Het Veerhuis

 

Het Veerhuis

Badstraat 4
4357 AT Domburg

 

Een café dat tussen 1850 en 1900 gevestigd was aan de Badstraat 4 (eerder Vroonweg 4) te Domburg - een voorloper van Pension Golfzicht en Hotel Noordzee.


Geschiedenis

1850

H.M. Kesteloo schrijft in "Domburg in woord en beeld" (Altorffer Middelburg, 1913) het volgende: "De plaats waar nu het pension Golfzicht met zijn bijgebouwen zich bevinden, was vroeger als het veer bekend, terwijl het kroegje dat er zich indertijd bevond, het Veerhuis op het uithangbord als naam had. Dit heeft misschien den vreemdeling wel de vraag ontlokt, waar dan toch eigenlijk het veer was, of bij dezen of genen de veronderstelling doen ontstaan, dat de bewoner de overlevering van het veer op Engeland in eere heeft willen houden. Maar noch het bestaan van een veer, noch eene overlevering dienaangaande deed den naam ontstaan. Alleen een gril van een koopvaardijmatroos wiens familie hier woonde, gaf aanleiding tot de naamgeving." - verdere gegevens ontbreken vooralsnog.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Pension Golfzicht /fotos.


Naamgeving

Bijzonderheden

Mooie verhalen

Adres en contactgevens

Badstraat 4 4357 AT Domburg

Externe links

Bronnen