Veere Dronk

Milano

 

Milano

't Groentje11
4357BC Domburg

0118 581251
Facebook

 

Een Italiaans restaurant aan 't Groentje 11 te Domburg - een opvolger van Domburger Hof.

Geschiedenis

1960
Giuseppe Sala en G.H. Sala-van den Berg

Giuseppe Sala en echtgenote beginnen in 1960 cafetaria annex ijssalon Milano aan 't Groentje 11 in Domburg. Zij maakten naast het ijs ook zelf verse frites, kroketten en appelbollen - het echtpaar Sala blijft in de zaak tot 1976.

1976
Giovanni Sala en Jeanette Sala-de Feijter

In 1976 nemen zoon en schoondochter Giovanni en Jeanette Sala de zaak over en na een uitgebreide verbouwing komen voor Milano de woorden Ristorante Pizzeria te staan - de kaart wordt in de loop der jaren, naast pasta en pizza, uitgebreid met verschillende vis- en vleesgerechten. In 1996 wordt de keuken verbouwd en de kaart opnieuw uitgebreid

2001
Vincent Sala en Yvonne Huissen

Rond 2001 komt zoon Vincent Sala in de zaak en enige tijd later wordt Yvonne Huissen bedrijfsleider - zij zitten nog steeds in Milano.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Milano/fotos.


Naamgeving

Bijzonderheden

Mooie verhalen

Illegale concurrent

Uit de PZC 10 augustus 1996:
Wat de familie Sala betreft sluit Ristorante Verdi in Domburg onmiddellijk zijn deuren. Om dat voor elkaar te krijgen stapte zij vrijdag naar de bestuursrechter in Middelburg. De gemeente Domburg, die ook vindt dat het restaurant illegaal is maar momenteel werkt aan legalisering, moet de horecagelegenheid dwingen te stoppen. Het gemeentebestuur heeft exploitant S. Aydin al eens gedreigd met een dwangsom als hij zou doorgaan. De advocaat van de familie Sala eiste vrijdag dat de gemeente uitvoering geeft aan die dreiging.
De zaak van Aydin aan de Ooststraat bestond uit twee delen: een croissanterie en een kledingzaak die door een muur van elkaar gescheiden waren. Vorig jaar november brak hij het wandje weg en vestigde in de kledingzaak een galerie. Bovendien zou inmiddels geen sprake meer zijn van een croissanterie. Mr. K.M. Moeliker, advocaat van de familie Sala, betoogde dat Aydin zich presenteert als een restaurant. "Hij heeft slechts een klein hoekje ingericht als galerie".
Sala meldde het wegbreken van het muurtje aan de gemeente. Aydin had daarvoor geen bouwvergunning. Het exploiteren van een restaurant is bovendien in strijd met het bestemmingsplan. Sala vroeg de gemeente om in beide gevallen bestuursdwang toe te passen en een dwangsom te eigen. Ondanks een verzoek daartoe door de raadsman ging de gemeente daartoe niet over. Uit oogpunt van behoorlijk bestuur vinden B en W dat eerst onderzocht moet worden of de situatie gelegaliseerd kan worden. Aydin heeft de gemeente inmiddels gevraagd het bestemmingsplan zodanig te wijzigen dat hij zijn zaak kan blijven runnen. B en W hebben daarover advies ingewonnen bij een ruimtelijke ordeningsbureau. Die stelt zich op het standpunt dat een nieuw restaurant geen verrijking is, maar dat een croissanterie/grand café/galerie wel iets toevoegt aan een divers horeca-aanbod in Domburg. B en W hebben daarop 'in beginsel' besloten voorlopig de dwangsom niet op te leggen. Het college is bereid mee te werken aan een herziening van het bestemmingsplan. Wanneer dat gebeurt is onduidelijk.

Bestuursrechter mr. T. Damsteegt begreep helemaal niets van de zienswijze van de gemeente Domburg. "Een beginselbesluit is geen besluit". Volgens hem kán de gemeente Domburg het bedrijf van Aydin onmogelijk legaliseren, omdat hij geen croissanterie meer runt maar een restaurant. "De ene maand", fulmineerde hij tegen de vertegenwoordiger van de gemeente Domburg, "legt de gemeente iemand een dwangsom op en een maand later blijkt dat het opeens anders kan door het restaurant te legaliseren. Dat begrijp ik niet. De gemeente kan toch wel praktisch en gezond nadenken? De conclusie moet toch zijn dat het gaat om een restaurant, niet om een croissanterie. De gemeente legaliseert iets wat illegaal is". Volgens mr. Damsteegt was de zaak duidelijk: "Een pizza is geen croissant en een croissant is geen pizza".

PZC 13 augustus 1996:
De gemeente Domburg heeft onjuist gehandeld door eigenaar S. Aydin van Ristorante Verdi in april een bouwvergunning te verlenen voor de verbouwing van diens etablissement. De bestuursrechter in Middelburg heeft dat maandag bepaald en de verleende bouwvergunning geschorst. Brengt Aydin zijn zaak niet in de oude staat terug, dan is de gemeente Domburg verplicht hem de eerder aangezegde dwangsommen daadwerkelijk te innen.
Advocaat mr. K.M. Moeliker van de familie Sala heeft daarmee op alle fronten gelijk gekregen van de rechter. Of dat ook tot het gewenste effect leidt - dat Aydin slechts een croissanterie voert en niets meer - is echter maar de vraag. Aydin laat weten gewoon door te gaan met zijn zaak. Hij heeft een rotsvast vertrouwen in een voor hem positieve afloop. "Het komt wel goed", zegt hij monter. De dwangsommen die de gemeente over vier weken moet incasseren conform het vonnis van Damsteegt, weigert hij te betalen. Moeliker zegt in dat geval andere wegen te zullen bewandelen. "We kunnen een kort geding tegen Aydin aanspannen en sliting van zijn zaak eisen op straffe van een dwangsom". Aysin mag zo veel croissants verkopen als hij kan - daar hebben we niks op tegen", aldus Moeliker - maar geen pizza's.

Het Domburgse gemeentebestuur heeft het nieuwe ondernemersplan van Aydin overigens nog in beraad. De kans blijft daardoor bestaan dat die uiteindelijk alsnog aan het langste eind trekt. Volgens J. Verwer van de gemeente Domburg wordt het ondernemersplan eerst voorgelegd aan de betrokken raadscommissies en neemt het college van B en W pas daarna een definitief standpunt in. Dat zou goedkeuring van het plan kunnen zijn.

PZC 12 december 1996:
De gemeente Domburg moet de deuren van Croissanterie Verdi sluiten en verzegelen. Dat eist de familie Sala, eigenaar van Pizzeria Milano. De gemeente heeft dat tot op heden echter geweigerd. Sala heeft daarom bezwaar aangetekend bij de commissie bezwaar- en beroepschriften in Domburg. De zitting vindt vandaag, donderdag, plaats om 18.30 uur in het Domburgse gemeentehuis.
De eigenaar van de croissanterie moest 250 gulden betalen voor elke dag dat de overtreding voort duurde, met een maximum van 50.000 gulden. Aydin kondigde daarop aan een aantal gerechten van zijn kaart te schrappen. Volgens advocaat Moeliker overtreedt Aydin echter nog steeds de regels en is het maximale boetebedrag al bereikt. "Daarom hoeft hij nu niet meer te betalen dus willen wij dat de gemeente bestuursdwang toepast en de zaak sluit. De gemeente weigert dat omdat de kans nog steeds zou bestaan dat Verdi legaal wordt", aldus Moeliker. "Er zou namelijk een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding zijn. Maar de president van de rechtbank heeft dat argument van tafel geveegd". Moeliker voelt zich gesterkt en probeert de sluiting van Verdi nu alsnog gedaan te krijgen via de commissie bezwaar- en beroepschriften.

Naamgeving

Externe links

Bronnen