Veere Dronk

Campveerse Toren

 

Campveerse Toren

Kaai 2
4351AA Veere

0118 501291
info@campveersetoren.nl
Website
Facebook
Twitter

 

Een herberg en later hotel en café-restaurant die van 1533 tot heden gevestigd is aan de Kaai 2 te Veere.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Campveerse Toren/fotos.


Geschiedenis

1533
Laurijs Bakens

In 1533 verkoopt Maximiliaan van Bourgondië de Campveerse Toren aan de gemeente Veere die de Toren de functie van herberg geeft - Laurijs Bakens is de eerste herbergier.

1580
Piernelle Cats

Willem van Oranje genoot in 1575 zijn bruiloftsmaaltijd met Charlotte de Bourbon in de Campveerse Toren. In 1580 zit Piernelle Cats in de herberg en hij of zij verzorgt het diner dat Willen I krijgt aangeboden van de gemeente Veere.

1675
Adriaen van Thienhoven

Adriaen van Thienhoven zit, als hij in 1675 overlijdt, in de herberg die dan kortweg De Toren wordt genoemd (zeeuwengezocht [1]

1742
Jan Abke

Jan Abke wordt in 1742 uitbater van de Campveerse Toren. In 1755 voorziet hij Evert Evertse (zeeuwengezocht [2]), die gevangen zit in de toren, van maaltijden (zie ook bij Mooie verhalen). Hij dient een rekening van 40 pond Vlaams in voor maaltijden en onderdak. Aangezien hij nul op rekest krijgt van Evertse, wil hij eventueel ook wel genoegen nemen met 37 pond Vlaams - de rekening wordt uiteindelijk pas in 1758 door het stadsbestuur voldaan. Jan Abke overlijdt in 1760 (zeeuwengezocht [3])

1777
Johan Reckers

In 1777, zo geeft een advertentie in de Middelburgsche Courant van 28 oktober aan, zit Johan Reckers in den Toorn in Veere - Johan Reckers was eerder kok in de Kloveniersdoelen in Middelburg en hij vertrekt in 1779 terug naar Middelburg (zeeuwengezocht [4]).

1787
Jan Tak en Alida Zeedijk

Jan Tak trouwt in 1787 met Alida Zeedijk (zeeuwengezocht [5]) en samen baten ze De Toren uit voor eigenaar gemeente Veere. Tak koopt in 1801 De Swaen aan de Markt, zodat ze nu twee zaken hebben. Jan Tak overlijdt in 1839 (zeeuwengezocht [6]) en Alida Zeedijk in 1843 (zeeuwengezocht [7]).

1834
Gilles Hendrikse

In 1834 is Gilles Hendrikse logementhouder in De Toren (zeeuwengezocht [8]

1839
J.A. Ellerman

Uit advertenties in de Middelburgsche Courant blijkt dat J.A. Ellerman rond 1839 de logementhouder van de Kampveersche Toren was. Hij wordt ook nog vermeld in 1840.

1855
Louis Joseph Roland

Louis Joseph Roland volgt in 1855 Hendrikse op als logementhouder - een jaar eerder was hij nog horlogiemaker - (zeeuwengezocht [9]). Hij vertrekt in 1868 om vlakbij zijn Hotel Roland te openen.

1868
Adriaan Pot

De nieuwe logementhouder van dienst in 1868 is Adriaan Pot (zeeuwengezocht [10])

1873
Cent Schippers

Vanaf 1873 pacht Cent Schipper De Toren - hij was eerst schipper op het veer naar Kamperland. In 1885 neemt hij zijn oude beroep van veerschipper weer op en hij is dat nog steeds wanneer hij in 1904 overlijdt (zeeuwengezocht [11]).

1885
J. Le Roij Sturm

In 1885 pacht de heer J. Le Roij Sturm uit Rotterdam de herberg voor fl. 335,-- 's jaars.

1890
Leendert de Nood

Leendert de Nood is in 1890 koffiehuishouder in Veere (zeeuwengezocht [12]) en dat is in De Toren. wanneer hij in december 1899 op 36-jarige leeftijd overlijdt staat hij geregistreerd als logementhouder (zeeuwengezocht [13]).

1900
Jacob Jan van Beveren en Anna Maria Erkelens

Wanneer Jacob Jan van Beveren in 1900 trouwt met Anna Maria Erkelens is hij Directeur der Cooperatieve reddings- en bergingmaatschappij te Veere (zeeuwengezocht [14]) maar kort daarna wordt hij de nieuwe pachter van De Toren. Anna Maria staat in de jaren daarop vaak in de herberg, aangezien Jacob Jan een bijbaan als varensgezel heeft (zeeuwengezocht [15]).

1915
Gerrit Johannes Schippers

Van 1915 tot 1924 pacht Gerrit Johannes Schippers de herberg - hij is een zoon van Cent Schippers (zeeuwengezocht [16]).

1924
Willem Christiaan Maljers

In 1924 pacht Willem Christiaan Maljers de zaak - hij had het hoogste bod gedaan - voor fl. 810,-- per jaar.

1926
Jacobus van Leur

In 1926 volgt Jacobus van Leur Maljers op - Van Leur zat in Middelburg in De Vergenoeging en Centraal. Eind 1938 kan Van Leur geen nieuwe pachtovereenkomst krijgen en vertrekt hij naar Sonnevanck in Middelburg.

1939
J.W. de Munck-Schummelketel

J.W. de Munck-Schummelketel uit Den Haag wordt in 1939 pachtster voor een bedrag van fl. 800,-- per jaar.

1941
Adrianus Bruggeman

Het is niet duidelijk wanneer Adrianus Bruggeman J.W. de Munck-Schummelketel opvolgt als pachter, maar hij vertrekt om gezondheidsredenen in 1947 uit de herberg.

1947
Hendrik Arie van Cranenburgh

Een advertentie in de PZC van 13 december 1947 geeft aan dat Hendrik Arie van Cranenburgh de Campveerse Toren overneemt van Bruggeman en hiermee begint de lange carrière van de Van Cranenburgh's in de Veerse horeca.

1997
Hendrina van Cranenburgh en Trijntje van Cranenburgh

In 1997 volgen de gezusters Hendrina en Trijntje van Cranenburgh hun vader op die op 2 september 2007 op bijna 90-jarige leeftijd overlijdt.

Naamgeving

De naam van de toren, Campveerse Toren, verwijst naar een activiteit uit het verleden. Het is namelijk de plek waar men sinds mensenheugenis 'ter veere' gaat van Walcheren naar Noord-Beveland. Mensen worden hier dus over het 'Veerse Gat' (sinds 1961 onderdeel van het Veerse Meer) gezet. Bestemming op Noord-Beveland is de (omgeving van het) dorp Campen. Wanneer Campen (en Noord-Beveland) in 1530/1532 in de golven verdwijnt, stopt de veerdienst tijdelijk. Sinds 1699 vaart het veer op (het huidige) Kamperland. (bron Geschiedenis van Zeeland)

Bijzonderheden

  • De Campveerse Toren was van de gemeente Veere die het horecagedeelte periodiek verpachte - de eigenaars zijn dus eigenlijk pachters of huurders - tot het pand in 2005 verkocht werd aan de Vereniging Hendrick de Keyser.
  • Eind 19de eeuw schrijft Charles de Coster het in 1896 verschenen De legende en de heldhaftige, vrolijke en roemruchte daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders deels in de Campveerse Toren - Tijl Uilenspiegel is in het laatste hoofdstuk van het boek torenwachter in de Campveerse Toren.
  • Nescio (pseudoniem voor Frits Gröhnloh) was ook gast in de Campveerse Toren en in 2010 doken er 2 brieven op die hij in 1908 aan zijn vrouw Agaat Tiket schreef. Van de brieven en fragmenten uit De Uitvreter kan een groot aantal plekken in Veere worden herkend: onder andere de Campveerse toren, het havenlicht, de toren van de Grote kerk.
  • Halverwege de jaren '50 begint Van Cranenburgh het restaurant In den Struyskelder ook aan de Kaai in Veere.
  • Sinds 1961 heeft de familie Van Cranenburgh frituur Het Hoekje op het om de hoek gelegen Oranjeplein.

Mooie verhalen

Een Veerse homo

In De Wete van oktober 2002 verschijnt het smeuïge verhaal In geuren en kleuren. Het proces tegen Cornelis Nanning, een Veerse homo. van J.H. Midavaine. Nannings wordt in 1755 gearresteerd en gevangen gezet in de Montfoortse Toren die toen in Veere in gebruik was als gevangentoren. Aanleiding voor de arrestatie was een aanklacht van vier van zijn slachtoffers, te weten Jan Pot, Andries Holm, Abraham Bouxem en Elias Brix. Veere was in rep en roer en Nanninga het gesprek van de dag - ook toen waren er, zei het enigszins besmuikt, al ervaringsdeskundigen. Tijdens de verhoren ontkende Nanninga geen enkel feit, in tegendeel, hij vertelde tot in de kleinste details over de homoseksuele contacten die hij de afgelopen jaren in Veere en Middelburg had gehad. Tijdens een van de verhoren bekende Nanninga dat hij drie of vier keer seksuele spelletjes had gespeeld met de thesaurier doctor Evert Evertse. Het eerste spelletje vond plaats in het rijtuig van Evertse - hij had de kap van het koetsje dichtgedaan zodat niemand kon zien wat zich daar afspeelde. Deze bekentenis bracht het Veerse gerecht in een netelige positie, aangezien Evertse tot ieders tevredenheid in dienst van de stad was. Men wilde hem dus niet opsluiten in de gevangentoren en liet daarom een kamer in de Campveerse Toren inrichten - een soort herbergarrest als het ware. Evertse probeerde Nanninga nog om te kopen zijn bekentenis in te trekken met de mededeling dat hij het in een confusie had gesegt. Die poging mislukte, maar Evertse kwam na een gijzeling van tweeëndertig dagen weer vrij. Omdat het gerechtsboek van het proces verloren is gegaan is niet bekend welke straf Cornelis Nanning kreeg. Een weesakte geeft aan dat hij in februari 1761 overleed in de Montfoortse Toren en twee dochters achterliet. Na de veroordeling van de Veerse homo keerde de rust in het stadje langzaam maar zeker terug - het kan verkeren.

Externe links

Bronnen