Veere Dronk

De Witte Leeuw

 

De Witte Leeuw

Herenstraat 6
4357 AL Domburg

 

Een herberg die van ca. 1760 tot 1868 gevestigd was aan de He(e)renstraat te Domburg - een voorloper van De Vriendschap (6) en Pension Parkzicht.

Geschiedenis

1765
Hendrik Ravesteijn en Willem Oostdijck

In 1765 koopt Willem Oostdijck herberg "Den Witten Leeuw" voor 450 pond Vlaams van Hendrik Ravesteijn (zeeuwengezocht [1]) - hij blijft maar 1 jaar in de herberg.

1766
Adriaen Langebeke

Willem Oostdijck verkoopt in 1766 herberg De Witte Leeuw voor 300 pond Vlaams aan Adriaen Langebeke (zeeuwengezocht [2]) - na drie jaar vertrekt Langebeke.

1770
Isaack Dirks en Maria Engelse

Isaack Dirks koopt in 1770 de herberg Adriaen Langebeke voor 238 pond Vlaams (zeeuwengezocht [3]. Als Isaack overlijdt, verkoopt zijn weduwe Maria Engelse de herberg.

1787
Jan Rudolf Steijn

In 1787 verkoopt Maria Engelse De Witte Leeuw aan Jan Rudolf Steijn voor 400 pond Vlaams (zeeuwengezocht [4]) - hij zit tot zijn overlijden in 1817 in de herberg (zeeuwengezocht [5])

1817
Anthoni Steijn

Wanneer zijn vader in 1817 overlijdt, komt Anthoni Steijn in de herberg en hij blijft logementhouder tot hij in 1846 overlijdt (zeeuwengezocht [6]).

1846
Leuntje Flipse

Leuntje Flipse zet, na het overlijden van echtgenoot Anthoni Steijn, in 1846 de herberg voort. Wanneer logementhoudster Leuntje Flipse in 1868 op 80-jarige leeftijd overlijdt (zeeuwengezocht [7]), wordt herberg De Witte Leeuw te koop gezet.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op De Witte Leeuw/fotos.


Naamgeving

Wellicht is de naam van de herberg afgeleid van bierbrouwerij de Witte Leeuw die al sinds 1613 actief in Breda was.

Bijzonderheden

  • Tussen De Witte Leeuw en Het Schuttershof stond nog een pand, anders waren de herbergen buren geweest.
  • Anthoni Steijn was vanaf 1837 ook kastelein in het Het Badhuis

Mooie verhalen

Kroegpraat, oktober 2017

Een schreeuw in de Witte Leeuw

Zo rond 1760 opent Hendrik Ravesteijn herberg de Witte Leeuw aan de Herenstraat E 60 in Domburg. Het adres wordt later Herenstraat 6. Wellicht is de naam afgeleid van bierbrouwerij De Witte Leeuw, die sinds 1613 actief is in Breda. Het kan, want er wordt in die tijd volop bier gedronken in Domburg en omstreken. Op 2 januari 1767 staat ‘de van Ouds bekende en Neringryke Herberg, genaamd De Witte Leeuw, staande en gelegen binnen Domburg’ te koop, zo meldt de Middelburgsche Courant.

Vermaard

Ravesteijn verkoopt zijn herberg vijf jaar later aan Willem Oostdijck voor 450 pond Vlaams. Dit bedrag vertegenwoordigt heden ten dage een waarde van zo’n 350 euro. Oostdijck blijft echter maar een jaar hangen in zijn herberg die hij verkoopt aan Adriaan Langebeke voor 300 pond Vlaams. Er is dus sprake van enige recessie met betrekking tot de herberg. De Middelburgsche Courant meldt het volgende: ‘Op Dingsdag 6 february 1770 wordt in de herberg genaamd het Schuttershof de van ouds vermaarde Herberge genaamd den Witten Leeuw, staande en gelegen binnen de voornoemde Stad, laatst bewoond ende aangekomen hebbende Adriaan Langebeke’.

Langebeke verkoopt op zijn beurt de Witte Leeuw voor 238 pond Vlaams aan Isaack Dirks. De recessie is wederom toegeslagen. Dirks blijft iets langer in de Witte Leeuw, namelijk tot 1787. Hij verruilt dat jaar het tijdelijke voor het eeuwige en zijn weduwe Maria Engelse verkoopt de herberg voor 400 pond Vlaams aan Jan Rudolf Steijn. Het gaat opeens weer goed met de herberg.

Steijn zit tot zijn overlijden in 1817 in de Witte Leeuw. De herberg wordt dat jaar geërfd door zijn zoon Anthoni Steijn. Af en toe slaakt men wel eens een schreeuw in de Witte Leeuw, want als het bier in de man is, is de wijsheid meer dan eens in de kan. Steijn zingt het lang uit in zijn herberg. Als hij op 3 november 1846 overlijdt, zet zijn weduwe Leuntje Flipse de Witte Leeuw voort. Maar als zij op 15 oktober 1868 op 80-jarige leeftijd naar haar man toegaat is het definitief uit met de pret.

Metselsteen

Herberg de Witte Leeuw wordt te koop gezet. De laatste advertentie uit de Middelburgsche Courant van februari 1869 meldt dit: ‘Te koop eene grote partij afbraak, metselsteen, straatklinkers, dakpannen enz. aan de Uitspanning De Witte Leeuw te Domburg’.

De Witte Leeuw is een jaar eerder al verleden tijd, want in 1868 openen Jean Baptist Napoleon de Groof en echtgenote Johanna Roose café annex winkel de Vriendschap in het pand. Tien jaar later nemen Jan Vincent de Groof en echtgenote Leuntje Steijn, dochter van Anthoni Steijn, de Vriendschap over. Als De Groof op 14 februari 1888 overlijdt zet zijn vrouw de zaak voort. Als zij op 10 augustus 1895 op haar beurt overlijdt, wordt er een streep gezet onder de Vriendschap. Pietje Passenier opent in 1909 Parkzicht in het pand. Dat verhaal is dit jaar al aan bod gekomen in de Middelburgse en Veerse Bode.

Adres en contactgevens

Herenstraat Domburg

Externe links

Bronnen