Veere Dronk

Kerkwerve

 

Kerkwerve

Sint Jan ten Heereweg
4361 NM Aagtekerke

 

Commanderij c.q. klooster aan thans de Sint Jan ten Heereweg in Aagtekerke.


Geschiedenis

1271
Johannieter Orde

In 1271 is er een eerste vermelding van de commanderij Kerkwerve van de Johannieter Orde, althans wanneer men er vanuit gaat dat hiermee met het hospitali in Domburgh zoals vermeld in het testament van Aleid, zuster van wijlen rooms-koning Willem II en weduwe van Jan van Avesnes, de commanderij Kerkwerve bedoeld werd. Met zekerheid wordt de commanderij vermeld in 1313 als (wij)bisschop (en commandeur van het Catharijne Convent in Utrecht), Jacob van Zuden, van graaf Willem III van Holland een stuk grond in Kerkwerve in leen krijgt ‘daer onse husinghe [ons huis] op staet’ van 20 gemet (circa 8 hectare). Het klooster was gevestigd aan wat thans de Sint Jan ten Heereweg in Aagtekerke is - aangezien een klooster in die tijd ook fungeerde als zogenaamde open herberg, is Porta Coeli opgenomen bij Veeredronk. . In 1572 wordt het klooster geplunderd en vernield door de watergeuzen en in 1578 wordt de commanderij bestaande uit: ‘den houve ofte convent van Kerkwerve inhoudende 128 gemeten 104 roeden en gelegen in den block daer het klooster Kerkwerve inne staet met hofstede, ende boomgaert 44 gemeten 100 roeden, noch in de block van Kerkwerve 79 gemeten 98 roeden ende in den block daer Th. Dominus inne woont 4½ gemet en 56 roeden’ op last van de Staten van Zeeland voor 391 pond en 9 schellingen (2.350 gulden) verkocht aan een zekere Arend van Dorp (zeeuwengezocht [1]) die er een buitenplaats van maakt (zie Externe links) - in 1876 wordt de buitenplaats afgebroken.

Foto's


Naamgeving

Bijzonderheden

Mooie verhalen

Adres en contactgevens

Externe links

Bronnen