Veere Dronk

Volkskoffiehuis

 
 

Een koffiehuis c.q. café dat van 1902 tot 1908 gevestigd was aan de Markt C 1 (later D 2 en nog later 2) in Domburg - een voorloper van Bier en Melksalon D. Bommeljé

Geschiedenis

1902

In juli 1902 opent de Afdeeling Domburg van den Volksbond tot bestrijding van drankmisbruik het Volkskoffiehuis aan de Markt C 1 in Domburg. De vereniging was vooral gericht op misbruik van sterk alcoholische dranken, want men kon er wel een zwak alcoholische versnapering, als bijvoorbeeld een biertje, drinken - in 1908 vestigt Bier en Melksalon D. Bommeljé zich in het pand.

Foto's


Naamgeving

Bijzonderheden

Er was in Middelburg ook een Volkskoffiehuis opgericht door de zelfde vereniging (Afdeeling Middelburg) die tevens Het Bredasche Veerhuis tevergeefs trachtte om te turnen - zie volgend relaas. Uit het boek Hop en gerst veredeld: "Een opmerkelijk initiatief volgde in 1854. Een groep van 15 leden van het matigingsgenootschap (waartoe namen uit de Middelburgse elite behoorden als Schorer van Souburg, Snouck Hurgronje, Paspoort van Grijpskerke en Abrahams) was ertoe overgegaan kastelein A. Gijs financieel te ondersteunen bij de oprichting van een 'Bier en Koffij Huis' in het Bredasche Veerhuis op de Turfkaai. Zij schonken hem 150 gulden voor één jaar, waarvan 108 gulden voor de huur van het pand en de rest ter overname van de inboedel. Ze verbonden er wel een aantal voorwaarden aan. Zo mocht er geen sterke drank worden geschonken en waren gokspelletjes evenzeer uit den boze. Bovendien: "De prijs van het bier zal hij moeten bepalen op 3 cents het glas en hij zal zorg dragen van vooral voedzaam bier te schenken."[...] Al met al werden de minder welgestelden op een tamelijk moraliserende manier verleid tot het omruilen van een borrel voor een glaasje bier. Het plan was om dit soort etablissementen langzaam door te voeren in de hele stad.[...] Het experiment zou echter mislukken: in de Middelburgsche Courant van 8 januari 1856 stond dat het Bredasche Veerhuis in mei weer te huur zou zijn. De nieuwe uitbater J. Hulsenboom adverteerde op 10 mei met de heropening "tot tapping van Bieren en Gedisteleerd". En zo had men welhaast het tegenovergestelde bereikt van wat men zich tot doel had gesteld."

Mooie verhalen

Wim Breunesse schrijft: 'Mijn opa, Cornelis Kesteloo, kreeg in 1906 een baan als zetbaas-kastelein (beheerder) van ’t Volks Koffiehuis. Dit koffiehuis was eigendom van de Volksbond en werd Nieuwjaar 1902 geopend.(van 1902-1908 op de Markt in Domburg) Voor het bijhouden van de boeken ontving hij vijfentwintig gulden per jaar, verder 20 mud kolen en vrij wonen, alsmede twee gulden per week. Buiten het zomerseizoen om mocht hij elders bijverdienen.'

Adres en contactgevens

Markt C 1 (later D 2 en nog later 2) Domburg.

Externe links

Bronnen