Veere Dronk

De Verwachting

 
 

Een herberg en later hotel-café-restaurant die van 1821 tot 1955 gevestigd was aan het Dorpsplein te Serooskerke - een opvolger van Het Parochiehuis (2) en De Lindeboom en tevens een voorloper van De Lindeboom.

Geschiedenis

1821
Cornelis Schoe

Cornelis Schoe, zo geven verschillende advertenties in de Middelburgsche Courant aan, is in 1821 herbergier in De Verwachting op het Dorpsplein in Serooskerke. Schoe overlijdt in 1829 en wanneer zijn echtgenote Maatje Mattheeuwse later dat zelfde jaar overlijdt staat ze geregistreerd als winkelierster (zeeuwengezocht [1])

1830
Abraham Koene

Abraham Koenen, geregistreerd als winkelier (zeeuwengezocht [2]) koopt de herberg annex winkel, maar is slechts 2 jaar eigenaar.

1832
Cornelis Sturm en Johannes Maas

In 1832 wordt Cornelis Sturm eigenaar van De Verwachting en na enige jaren komt ook Johannes Maas in de zaak. Wanneer Sturm in 1871 overlijdt (zeeuwengezocht [3]) zetten de erven Sturm de zaak te koop. Cornelis Boogaart koopt De Verwachting en verandert de naam in De Lindeboom.

1931
Frans Geldof

In december 1931 neemt Frans Geldof De Lindeboom en geeft de zaak de vroegere naam, De Verwachting, terug - hij hoopt dat het geen teleurstelling zal worden. In de jaren '50 verliest het pand zijn horecabestemming en begint Geldof er een een ijzerwinkel - hij overlijdt in 1978 op 85-jarige leeftijd (zeeuwengezocht [4]). Nadat het pand wordt afgebroken, verkopen zijn 5 dochters de grond aan de gemeente. Wanneer er later een muntenschat op die plaats wordt gevonden eisen ze hun deel op, maar ze vissen achter het net.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op De Verwachting/fotos.


Naamgeving

Bijzonderheden

Mooie verhalen

De Slopershamer

Uit de Faam d.d. 27 september 1978:
Vroeger was het een Bondshotel. Tevens was het een café-restaurant, een logement en een koffiehuis. Het eerst opvallende aan het gebouw was de lindeboom die ervoor stond. Vandaar de naam 'Lindeboom'. Het pand staat in Serooskerke, en vanaf 1870 heeft het al heel wat Zeeuwse stormen getrotseerd. Maar d storm die nu woedt zou best weleens een eind aan zijn bestaan kunnen maken. Het pand wordt nl. met sloop bedreigd. Tenminste, zo besloot de gemeenteraad van Veere op 31 augustus.
De voorgeschiedenis: toen de laatste bewoner van het pand, de heer Geldof, kwam te overlijden, zocht de gemeenteraad kontakt met de erfgenamen om het pand te kopen. Na een bieden over en weer besloot de gemeenteraad het pand te laten taxeren door de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken uit Rotterdam. Daar rolde een taxatieprijs uit van fl. 82.500,-. Te laag, vonden de nabestaanden: er was iemand die meer bood. Weken volgden waarin men niets opschoot. Toen spraken de meeste familieleden zich er toch positief voor uit het pand aan de gemeente te verkopen. Waarom had de gemeente zo'n belangstelling voor zo'n oud huis?
Er bestaat een bestemmingsplan uit 1948, dat stelt dat de toren met kerkgebouw in Serooskerke ontmanteld moet worden. Dan komt dat gebouw beter tot zijn recht. De 'Lindeboom' houdt door zijn aanwezigheid dat ontmantelingsproces op, zo wordt gesteld.
De gemeente boog zich, afgezien van dat bestemmingsplan, toch over de vraag wat te doen met het gebouw. Wethouder Huybrecht van Gemeentebelangen huldigde het standpunt dat het gebouw na aankoop weer van de hand gedaan moest worden aan een particulier, met de eis tot renovatie. Intussen hadden rapporten van Veere's Gemeentewerken uitgewezen dat renoveren niet tot de mogelijkheden gerekend kon worden.
In de raad hebben drie Serooskerkers zitting. Eén van hen was het met Huybrecht eens, de twee anderen schaarden zich achter de rest: tegen de vlakte met dat gebouw. De uitslag was 9 voor en 2 tegen; het besluit ligt nu bij Gedeputeerde Staten, die wellicht binnen twee maanden hun goedkeuring daaraan zullen hechten.
Dies Moelker is oud-inwoner van Serooskerke. Nu treedt hij op als woordvoerder van de aktiegroep tot behoud van het pand 'De Lindeboom': "Dat huis heeft een karakteristieke rol gespeeld in het verleden van Serooskerke. Ook eigenlijk een intieme rol. Wij hebben deze aktie hals over kop op touw gezet, omdat we ten eerste vinden dat er sinds 1948 wel het een en ander veranderd is; ten tweede vragen we ons af waar het einde is. Aan de Vrouwenpolderseweg staan hele leuke huisjes. Die moeten óók tegen de vlakte. Eigenlijk willen we met ons protest dat bestemmingsplan wijzigen. Bovendien, die typische sloopmentaliteit is er tegenwoordig nauwelijks meer. Tegenwoordig gaat het erom dat je juist oude gebouwen bewaart en opknapt. Ze komen altijd met voorbeelden van Koudekerke en Biggekerke, dat ze daar de kerktorens óók ontmanteld hebben.
Maar ze vergeten dat dat ringdorpen zijn. Dat is Serooskerke niet. Daar ligt de intieme dorpskern niet rond, maar vóór de toren. Het gebouw is beeldbepalend. We zijn dan ook bezig met verzoeken om het op de lijst van monumenten te krijgen. Zo'n gebouw heeft een casco-renovatie nodig: je laat de balklagen en dakconstructie in tact en je renoveert het interieur". Heeft hij binnen gekeken? "Nee, maar ik ben bouwkundig tekenaar. En dan zie je dat vanzelf".

Burgemeester A. Hack van Veere betreurt het dat de aktiegroep alleen middels brieven van zich deed spreken. "We leven toch in een tijd van openheid, zou ik zo zeggen. Waarom zijn ze niet hier geweest? Ze hadden het over een particulier, die het wel wou kopen. Maar waar bleef die man? Nu is het besluit er door. Pas deze week ontvingen we een brief dat hij wel belangstelling had. Dat is wel redelijk laat. Trouwens, ze gaan door middel van een handtekeningaktie de mening van de gemeente peilen. Als die uitslag in hun voordeel is, komt de zaak gewoon weer in de raad".
En het besluit bij G.S. dan? "Als G.S. hun goedkeuring er aan hechten mógen we het werk uitvoeren. We hoeven het niet!" Dies Moelker: "We hebben met die Serooskerkse gemeenteraadsleden gesproken van tevoren. Ik geef toe, dat, door de haastige aktie, de kontakten met de gemeente Veere achterwege gebleven zijn. Maar ik vind desondanks dat de gemeente vanwege onze aktie en vanwege de tendens tot handhaving van oude gebouwen weleens de zeilen bij had mogen zetten". Burgemeester Hack: "We zijn een democratisch orgaan. Met gesprekken bereik je meer dan met los van elkaar te werken. Onze deur staat voor ze open. Ze zijn niet geweest, en dat vind ik een missende schakel. Als we er nog wat aan willen proberen te doen, moeten ze vlug zijn". Dies: "We gaan het kontakt verstevigen. Dan hoef ik misschien ook niet meer te denken: Veere monumentenstad, Serooskerke afbraakgat!"

Adres en contactgevens

Dorpsplein Serooskerke.

Externe links

Bronnen