Veere Dronk

Het Schotse Natiehuis

 

Het Schotse Natiehuis

Wijngaardstraat 3
4351 AP Veere

 

Een herberg die van 1612 tot 1764 gevestigd was aan de Wijngaardstraat te Veere.

Geschiedenis

1612
Neill Kae

In 1612 vestigen Schotse kooplieden hun eigen herberg in een pand naast de kerk aan de Wijngaardstraat in Veere - het pand werd hiertoe afgestaan door de gemeente Veere. De Schotten waren door een privilege vrijgesteld van accijns op bier en konden dus goedkoop in hun herberg drinken - Neill Kae was de eerst herbergier van dienst.

1727
John Beggs

Een advertentie uit de Amsterdamse Courant van 12 november 1727 geeft aan dat John Beggs, Hospes in het Schotse Vryhuys te ter Veere, dat jaar, evenals zijn vrouw, is overleden.

1761
William Davidson of Curriehill

William Davidson of Curriehill is van 1761 tot 1764 de zogenaamde lord conservator, de titel van de magistraat die recht spreekt en tevens als herbergier fungeert. Het pand is in 1763 echter in zo'n slechte staat dat de gemeente opnieuw besluit een pand af te staan, namelijk In den Struys op de Kaai.

Foto's


Naamgeving

Bijzonderheden

  • "De logementhouder Neill Kae kreeg een uitvoerige instructie, waarin nauwkeurig omschreven stond wat hij allemaal in huis moest hebben, wat hij voor al zijn spijzen en dranken mocht berekenen en voor het logies (2 kooplui in één bed: ieder een stuiver), dat hij eens in de 14 dagen schone lakens moest nemen, dat hij, behalve bij heldere maan, een jongen met een lantaren naar de haven moest sturen om de kooplui naar het logement te brengen enz. enz."

Citaat uit het boekje Veere, vier eeuwen markiezaat van Mr. P.H. Damsté (N.V. Drukkerij Cuperus, De Bilt, 1955).

Mooie verhalen

Adres en contactgevens

Wijngaardstraat Veere.

Externe links

Bronnen