Veere Dronk

Schrier

 

Schrier

Herenstraat 42
4357 AK Domburg

 

Café annex stalhouderij (later garage) in de He(e)renstraat E 42 Domburg.

Geschiedenis

1884
Jacobus Schrier

In 1884 vestigt Jacobus Schrier zich met echtgenote Adriana Davidse in Domburg en begint café Schrier aan de Herenstraat E 42 - zijn adres vermeldt Caféhouder (zeeuwengezocht [1]). In 1908 (zeeuwengezocht [2]) en 1914 (zeeuwengezocht [3]) staat hij nog steeds geregistreerd als Caféhouder. In 1924 zet Schrier zijn café-restaurant wegens dubbele zaken te koop, wellicht krijgt de garage, de andere zaak, voorrang en verdwijnt het café. Wanneer Jacobus Schrier in 1930 op 74-jarige leeftijd overlijdt, staat hij echter nog steeds geregistreerd als Caféhouder (zeeuwengezocht[4]).

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Schrier/fotos.


Naamgeving

Bijzonderheden

  • Jacobus' dochter Jacoba trouwt in 1908 met Pieter Mulder die in Middelburg achtereenvolgens de café's Piet Mulder in de Stationsstraat en Centraal in de Lange Delft had - wanneer Mulder in 1933 overlijdt zet Jacoba café Centraal voort tot 1937 - in dat jaar wordt het pand afgebroken en herrijst Vroom en Dreesmann - V en D dus.

Mooie verhalen

Lies Schrier biljartkampioene

Op 27 november 1887 worden Ko Schrier en echtgenote Adriana Schrier-Davidse van het gelijknamige café de trotse ouders van dochter Leijntje, roepnaam Lies. Aangezien er een biljart in de zaak staat waagt Lies al op jonge leeftijd een stootje en ze blijkt een bijzondere aanleg te hebben voor de biljartsport. Zelf zegt ze daarover het volgende: "Daar mijn ouders op het badplaatsje Domburg een café hebben was ik in de gelegenheid het biljarten te leeren. Toen ik pas tien jaar oud was, ben ik er al mee begonnen, tenminste, ik had een klein langwerpig tafeltje met drie elastieken ballen en een wandelstok. Dat was het eerste begin. Toen ik wat grooter werd begon ik op het biljart zelf, doch daar ik nog nauwelijks boven het biljart uitkwam, nam ik er altijd een bankje bij. Zoo maakte ik binnen betrekkelijk korten tijd goede vorderingen, ook al omdat ik iederen dag een uurtje aan het oefenen was." Sinds die prille jaren heeft Lies vele triomfen gevierd op het groene laken en was ze vaak te sterk voor de mannen - ook de biljartsport maakte een feministische golf door, zij het dat die in eerste aanleg slechts uit één persoon bestond. Naast vele Nederlandse kampioenschappen won zij ook prijzen in o.a. België, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland en demonstreerde ze vier jaar lang op de biljartacademie van Parijs aan de Boulevard des Capucines. Als de Tweede Wereldoorlog er niet was geweest, had Lies zeker een deel van de wereld met haar keu veroverd, want in de jaren '30 waren er vergevorderde plannen voor een tournee in zowel de Verenigde Staten als India. Lies Schrier speelde voornamelijk het kaderspel omdat ze het gewone biljarten te eenvoudig vond. Ze had het graag moeilijk, want dan kwam de schoonheid van het spel pas goed tot zijn recht. Lies Schrier overleed op 19 juli 1962 op 74-jarige leeftijd in Domburg - twee weken later overleed een andere diva, Marilyn Monroe, maar het is niet bekend of die ooit de keu gehanteerd heeft.


Bron: Lies Schrier 1887-1962 biljartkampioene Jaap Labrujere en Henk van Heijst, 2009

Adres en contactgevens

Herenstraat E 43 Domburg

Externe links

Bronnen