Veere Dronk

Vlissingen (2)

 

Vlissingen (2)

Dorpsstraat 1
4373 AC Biggekerke

 

Een herberg annex winkel in de Dorpsstraat 1 te Biggekerke - een voorloper van de Wilhelmina en Juliana.

Geschiedenis

1730
Tobias de Potter

Tobias de Potter doet in 1730 belijdenis in de Nederduitsch-gereformeerde kerk te Biggekerke (zeeuwengezocht [1]) - hij is dan naast herbergier in tevens chirurgijn, barbier en haarsnijder. Frans van den Driest tekende een deel van de geschiedenis van De Potter op in zijn rubriek Vadertjes in De Wete van april 2000 - zie de eerste afbeelding bij Foto's. Tobias de Potter overleed in 1747. In eerste instantie heet de herberg Vlissingen, maar later is er ook sprake van Parochieherberg en Stadsherberg.

1813
Adriaan Willemse Slimmen en Willem Slimmen

Adriaan Willemse Slimmen is in 1813 gemeenteraadslid (zeeuwengezocht [2]) herbergier en bode - in het pand is tevens een ruimte ingericht als gemeentekamer zoals in meer dorpen op Walcheren bijvoorbeeld in Brigdamme (zie De Bellevue). Sindsdien komst de stadsherberg niet meer voor, wordt de herberg aangeduid als gemeentehuis of gemeenteherberg. Wanneer Slimmen in 1844 overlijdt (zeeuwengezocht [3]) is Willem Slimmen, waarschijnlijk zijn neef, al twee jaar gemeentebode (zeeuwengezocht [4]). In 1866, wanneer dochter Johanna met Kornelis Sturm trouwt, is Willem Slimmen naast herbergier tevens gemeentesecretaris (zeeuwengezocht [5] - hij overlijdt in 1894 als ambteloos burger (zeeuwengezocht [6]).

1891
Kornelis Sturm

Van 1891 tot 1901 is Kornelis Sturm, schoonzoon van Willem Slimmen, herbergier van dienst - in 1901 vestigt café Wilhelmina zich in het pand.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Vlissingen (2)/fotos.


Naamgeving

Bijzonderheden

Mooie verhalen

Adres en contactgevens

Dorpsstraat 1 Biggekerke.

Externe links

Bronnen